Vervangingsprogramma voor notebook batterij pakketten
__________________________________________________________________________________________________


 ASUS is er achter gekomen dat een, in 2007 door een externe leverancier geproduceerde, notebook batterij onder bepaalde, zelden voorkomende omstandigheden en na langdurig gebruik een veiligheidsrisico kan vormen. Dit kan resulteren in oververhitting, explosiegevaar en brandgevaar.

Om de veiligheid van onze klanten te garanderen, biedt ASUS op vrijwillige basis een gratis vervanging aan voor alle betrokken batterijen.

Dit vervangingsprogramma is uitsluitend van toepassing op in 2007 door een externe leverancier geproduceerde en met de volgende modelseries gedistribueerde batterijen: 

-> PRO52  
-> X51


*Gebruikers van notebooks die buiten de bovengenoemde criteria vallen, kunnen deze zonder problemen blijven gebruiken.

Wij vragen eigenaren van notebooks die voldoen aan deze criteria de volgende instructies te lezen en te controleren of het bovenstaande betrekking heeft op hun batterijen, en hoe zij een gratis vervanging kunnen ontvangen.

1. Print alstublieft een exemplaar uit van de volgende stappen. 

2. Sluit alle geopende programma's en sla uw werk op

3. Sluit het besturingssysteem af en schakel de notebook uit.

4. Haal de stekker van de voeding uit het stopcontact. 

5. Sluit het scherm en draai de notebook om. Aan de achterkant vindt u een sticker met het serienummer van de notebook. Noteer dit alstublieft. 


                 
 

6. Verwijder de batterij uit de notebook (zie de handleiding voor nadere informatie) 

7. Aan één zijde van de batterij vindt u een sticker met het serienummer van de batterij. 

               


Als het serienummer start met de volgende karakters -> 07G016QG1865M00A, vragen wij u ook de laatste negen karakters te noteren.

In dit geval mag de batterij niet langer worden gebruikt in de notebook totdat u de verificatieprocedure hebt afgerond. U kunt uw notebook wel blijven gebruiken met de normale voeding. 

9. Controleer op de volgende pagina aan de hand van de twee genoteerde serienummers of de gebruikte batterij moet worden vervangen. 

  


                                                                                                                                                                             
  
                                  
                                                                 PrivacybeleidJuridische informatie