Τεχνική υποστήριξη

Επικοινωνία με την ASUS

Κινητές συσκευές, οθόνες LCD και συσκευές δικτύου:
  • Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική μας γραμμή υποστήριξης στον αριθμό +48 22 571 80 40 από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 - 17:10
  • Αριθμός fax +48 22 571 80 01
  • Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέγοντας :link
Μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών
  • Σας ενημερώνουμε ότι δεν διαθέτουμε γραμμή υποστήριξης ούτε υπηρεσία από πόρτα σε πόρτα για τελικούς χρήστες για μητρικές πλακέτες και κάρτες γραφικών. Για τεχνική υποστήριξη ή οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συγκεκριμένου είδους σας.
  • Προτείνουμε στους τελικούς χρήστες να χρησιμοποιήσουν τα :link
Υποδείξεις σχετικά με τον ιστότοπό μας
  • Όλες οι υποδείξεις και παρατηρήσεις σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο παρακαλούμε να αποστέλλονται στη διεύθυνση email: webmaster_pl[at]asus.com