) ASUS RMA

Tehnička podrška

Uvjeti i odredbe

 1. Uvjeti upotrebe
  SVI PROIZVODI I USLUGE (“USLUGA”) KOJE PRUŽA TVRTKA ASUSTEK COMPUTER INC. (“ASUS”) PODLIJEŽU OVOJ OBAVIJESTI O UVJETIMA UPOTREBE (“OBAVIJEST”). USLUGA ZNAČI, UKLJUČUJUĆI, ALI NE SAMO, BILO KOJI PROIZVOD, USLUGU, DOGAĐAJ (KAKO JE ODREĐENO U NASTAVKU), PROGRAM, APLIKACIJU I INFORMACIJU DOSTUPNU POD BRENDOM ASUS ILI BILO KOJIM DRUGIM BRENDOM KOJI POSJEDUJE TVRTKA ASUS. VI IZRIČITO POTVRĐUJETE KAKO STE PROČITALI OVU OBAVIJEST I RAZUMIJETE PRAVA, OBAVEZE I UVJETE KOJI SU NAVEDENI U NASTAVKU. AKO STE MALOLJETNI, MORATE SE REGISTRIRATI KAO ČLAN ILI PRISTUPATI USLUGAMA JEDINO NAKON ŠTO VAŠI RODITELJI (ILI STARATELJ) PROČITAJU I RAZUMIJU PRAVA, OBAVEZE I UVJETE NAVEDENE U OVOJ OBAVIJESTI. NASTAVITE LI INSTALIRATI, KOPIRATI, PREGLEDAVATI, PREUZIMATI, PRISTUPATI I/ILI DRUGAČIJE KORISTITI USLUGE, VI ILI VAŠI RODITELJI (ILI STARATELJ) DAJETE IZRIČITU PRIVOLU KOJOM VAS OVA OBAVIJEST OBAVEZUJE, UKLJUČUJUĆI I AŽURIRANE VERZIJE, KAO I VAŽEĆI ZAKONI I PROPISI.

 2. Prihvaćanje
  • Prihvaćate kako će se ova USLUGA koristiti jedino s namijenjenim uređajima i programskim platformama. Prihvaćate kako je Vaša odgovornost imati odgovarajuće programe, uređaje i internetsku vezu kako biste koristili u tom trenutku važeću verziju USLUGE. Tvrtka ASUS, po svom nahođenju, može promijeniti USLUGU, ukinuti održavanje događanja putem ove USLUGE (“Internetsko događanje”) ili prestati pružati bilo koju uslugu putem USLUGE u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti te tvrtka ASUS također zadržava pravo obustaviti podršku za bilo koji uređaj ili programsku platformu u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
  • Prihvaćate kako neke od sadržaja USLUGE pružaju treće strane te također prihvaćate kako ova USLUGA može omogućiti pristup uslugama ili internetskim stranicama trećih strana. Prihvaćate koristiti takve usluge ili pristupati internetskim stranicama po svom nahođenju te je takva upotreba podložna uvjetima dogovorenim između Vas i takvih trećih strana, uključujući, ali ne samo i cijenu promocije, sustav za potvrdu narudžbe, najveći iznos narudžbe, dostavu proizvoda i uvjete plaćanja. Također prihvaćate i slažete se kako tvrtka ASUS nije odgovorna niti za sporazume između Vas i trećih strana niti za sadržaj koji pružaju takve treće strane.
  • Prihvaćate kako ćete bilo koji program koji preuzmete ili dobijete putem USLUGE koristiti sukladno sa Sporazumom o licenci za krajnjeg korisnika (“EULA”) koja je ovdje sadržana ili se navodi.
  • Prihvaćate kako Vam ništa u ovoj obavijesti ne daje pravo koristiti bilo koju od trgovačkih marki, naziva proizvoda ili usluga, slogana, logotipa ni slika osim kada drugačije dogovorite s tvrtkom ASUS u pisanom obliku.
  • Prihvaćate kako se ova OBAVIJEST može pozivati na druge smjernice, obavijesti, sporazume i druge uvjete Internetskog događanja koje organizira tvrtka ASUS ili bilo koju informaciju koju sadržava USLUGA, a takva poziv smatra se integralnim dijelom ove OBAVIJESTI.
  • Prihvaćate kako tvrtka ASUS zadržava pravo promijeniti ovu OBAVIJEST u bilo kojem trenutku, a takva će promjena stupiti na snagu po objavi u USLUZI. Nastavite li koristiti USLUGU i nakon takve promjene, smatrat će se kako se slažete prihvatiti obaveze po promijenjenoj OBAVIJESTI. Stoga je važno da redovito čitate i pregledavate ovu USLUGU kako biste bili sigurni da imate ažurne podatke o odnosnoj OBAVIJESTI. Ne prihvatite li obaveze po ovoj OBAVIJESTI, a želite se pridržavati važećeg zakona, morate odmah prestati koristiti USLUGU.
  • Slažete se kako je elektronski oblik jedini način prezentacije izjave o namjeri ove USLUGE ili OBAVIJESTI.
  • Prihvaćate kako se na ovu OBAVIJEST može pozivati radi zaštite Vaših povlastica te ćete se pridržavati običaja za internetske aplikacije. Slažete se kako su sljedeće radnje strogo zabranjene:
   • Bilo kakav pokušaj ometanja, napada ili uništavanja bilo kojeg sustava ili resursa na Internetu.
   • Slanje materijala koji je prijeteći, opscen, pornografski ili narušava javni red i običaje.
   • Širenje računalnih virusa putem mreže USLUGE.
   • Rudarenje podataka, upotreba robota ili sličnih alata za prikupljanje i/ili dohvaćanje podataka. Koristite li bilo koji od gore navedenih alata ili programa, onemogućit će Vam se sudjelovanje na internetskim događanjima.

 3. Pravo na intelektualno vlasništvo
  • Prihvaćate kako ste jedino Vi odgovorni za informacije koje postavite, prenesete, unesete ili date za ovu USLUGU te nijedna od tih informacija ne predstavlja mišljenje tvrtke ASUS. Kako bi se izbjegla sumnja, informacije uključuju, bez ograničenja, informacije, podatke, tekst, programe, glazbu, zvuk, fotografije, grafiku, video, poruke ili druge materijale (“Informacije”).
  • Kada postavljate, prenosite, unosite ili dajete Informacije ovoj USLUZI, jamčite tvrtki ASUS i s njome povezanim ili o njoj ovisnim tvrtkama širom svijeta neekskluzivno, neopozivo, oslobođeno tantijema, prijenosno, podlicencno pravo na promociju i distribuciju dijela ili svih informacija u bilo kojem medijskom obliku, na bilo koji način, uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, javno emitiranje, javni prijenos, prilagodbu, distribuciju, javno predstavljanje ili drugi način upotrebe Informacije.
  • Nemate li ovlaštenje za gornje pravo, molimo ne postavljajte, ne prenosite, ne unosite niti ne davajte Informacije ovoj USLUZI.
  • Ako ste optuženi ili navodno kršite intelektualna prava vlasništva bilo koje treće strane u trima ili više navrata, tvrtka ASUS zadržava pravo ukinuti i/ili ograničiti Vaša prava pristupa USLUZI.
  • Cjelokupno pravo vlasništvo i prava na intelektualno vlasništvo u ili na sadržaj bilo koje treće strane koji je sadržan u USLUZI ili mu se može pristupiti putem upotrebe USLUGE, vlasništvo je odnosnih vlasnika sadržaja i može se štititi važećim zakonima i sporazumima o intelektualnom vlasništvu.
  • Ako ste svjesni bilo koje stvarne ili potencijalne povrede bilo kojeg sadržaja USLUGE ili se traži obavijest o povredi u skladu s važećim zakonima i propisima, molimo dostavite takvu obavijest Odjelu za usklađenost sa zakonom tvrtke ASUS prema podacima za kontakt navedenim u ovoj OBAVIJESTI, a tvrtka ASUS postupit će prema odgovarajućem postupku sukladno s važećim zakonom.
  • Po primitku obavijesti o povredi od imatelja autorskog prava ili njegovog agenta, tvrtka ASUS će Vam ukloniti ili onemogućiti pristup ili može poduzeti druge radnje po sadržaju ili usluzi koji navodno krši (zakon) sukladno s važećim zakonima. Smatrate li kako takav sadržaj ili usluga ne krše (zakon), možete dostaviti obavijest Odjelu za usklađenost sa zakonom tvrtke ASUS prema podacima za kontakt navedenim u ovoj OBAVIJESTI, a tvrtka ASUS postupit će prema odgovarajućem postupku sukladno s važećim zakonom.

 4. Registracija
  Kako biste koristili sve usluge koje omogućava ova USLUGA, prihvaćate i slažete se sa sljedećim:
  • Morate dati istinite, točne, ažurne i potpune informacije o sebi kada se to zatraži od Vas pri registraciji računa ASUS. Uvijek možete pristupiti i ispraviti svoje osobne podatke putem ove USLUGE.
  • Možete pregledati i promijeniti svoje podatke o registraciji prijavite li se i uredite svoje postavke računa za USLUGU. Zbog sigurnosti Vašeg računa, morate se prijaviti koristeći svoju identifikaciju i lozinku. Vi ste jedino i potpuno odgovorni osigurati tajnost svoje lozinke i korisničkog imena za sve aktivnosti na svom računu.

 5. Postanowienia inne
  • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień zawartych w tej umowie stanie się nieaktualne lub zostanie ogłoszone jako nieważne, pozostałe postanowienia umowy pozostają ważne.
  • Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
  • Wszelkie spory majątkowe wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ASUS.

Niste pronašli odgovor?

Kontaktirajte nas: