Teknisk støtte

Garantivilkår

 1. Generelt
  ASUSTeK Computer Inc. garanterer at dette ASUS-produktet er uten feil i utørelse og material for perioden angitt på etiketten på baksiden av den bærbare maskinen, for eksempel: 12M betyr 12 måneder, 24M betyr 24 måneder og 36M betyr 36 måneder fra kjøpsdatoen. Denne garantien gjelder kun for produkter som er nye på kjøpsdatoen. Ta vare på den opprinnelige kjøpskvitteringen for fremtidige forespørsler. Batteriet er kun berettiget til 12 måneders garanti fra kjøpsdato. Garantien dekker ikke gratis tilbehør som kom levert sammen med den bærbare maskinen, som for eksempel bæreveske eller datamus.

  Om produktet går i stykker under normal og forsvarlig bruk innenfor garantiperioden, vil ASUS etter eget skjønn reparere eller erstatte defekte deler i produktet, eller selve produktet, med deler som er funksjonelt likeverdig med det som opprinnelig ble levert inn, eller bedre. Dette gjelder i garantiperioden definert for modellen. Vi bruker nye eller renoverte deler. Om den bærbare maskinen er under garanti, beholder ASUS eierskapet på de defekte delene. Alle komponenter som er byttet av ASUS servicecenter vil beholde garantien til maskinen, og aldri mindre en 3 måneder. Ta vare på originalemballasjen i tilfelle den bærbare maskinen må returneres for reparasjon. Dette da originalemballasjen gir bedre beskyttelse for den bærbare maskinen under transport. Om produktet ikke er pakket i sin opprinnelige emballasje, vil ikke ASUS være ansvarlig for skader oppstått under transport. Etter at reparasjonen er ferdig, vil serviceverkstedet returnere maskinen i den samme emballasjen. Om denne emballasjen ikke anses tilstrekkelig, vil de sende den i en ny emballasje. ASUS vil tilbakestille maskinen til fabrikkinnstillinger om harddisken må byttes. ASUS tar ikke ansvar for data som ligger på harddisken.

  For reparasjoner som ikke dekkes av garantien, blir reparasjonene et forhold mellom servicepartner og kunden. I disse tilfeller kommer du til å få et prisoverslag tilsendt per e-post fra den servicepartner som skal reparere ditt produkt. I prisoverslaget blir det informert om pris for reparasjon og hvilke deler som må byttes for å kunne reparere produktet. Prisoverslaget kommer med en tidsfrist for når den senest skal være besvart av deg. Tidsfristen kan variere avhengig av servicepartner. Normalt har man 5 arbeidsdager på seg for å besvare ett prisforslag. Om prisoverslaget ikke blir besvart innenfor tidsfristen så kommer produktet til å bli returnert ureparert med faktura for kostnadene for innsendelse og undersøkelse. ASUS er ikke involvert i prissettingen. Vennligst noter at reparasjonstiden kan være lengre ved reparasjoner som ikke er dekket av garantien.

 2. Programvaresupport
  Din bærbare ASUS-maskin leveres med forhåndsinnstallert programvare. Ved tekniske problemer med din ASUS bærbare maskin, anbefaler vi at du leser igjennom manualen og søker på ASUS sin hjemmeside for å løse problemet.

 3. TFT LCD garanti-informasjon
  Til tross for tøffe kvalitetskontroller, kan det forekomme feil ved produksjonen av thin film transistor- (TFT) og liquid crystal display- (LCD) skjermer. Disse synlige feilene skal ikke påvirke ytelsen av din ASUS bærbare maskin. ASUS tilbyr garantiservice for deres ASUS bærbare TFT LCD-skjerm om følgende feil påtreffes: (a) minst 3 lyse eller 5 mørke piksler, (b) 2 lyse eller mørke piksler ved siden av hverandre; eller (c) 3 mørke og/eller lyse piksler innenfor et område på 15mm. (Vennligst noter: En lys piksel er en hvit prikk som alltid er hvit ved svart bakgrunn. En mørk piksel er en prikk som alltid er svart ved hvit bakgrunn.)

  Dette skal måles under følgende forhold:
  • Minst 30cm avstand, i en rett linje mellom TFT skjerm og den som undersøker
  • Romtemperatur mellom 20°C och 40°C
  • Lysstyrke mellom 300 og 500 lux
  Disse garantibestemmelsene er satt av skjermprodusentene. ASUS kan derfor kun tilby begrenset garanti på skjermer.

 4. Unntak for garantibestemmelsene
  Garantien dekker ikke følgende:
  1. Produktet har blitt manipulert, reparert og/eller endret av uautorisert personell
  2. Serienummeret på maskinen, komponenter eller tilbehør er blitt endret eller fjernet
  3. Garantiforseglinger har blitt brutt eller fjernet.
  4. Skader forårsaket av en ekstern elektrisk feil, uhell, naturkatastrofer, tilsiktet eller utilsiktet misbruk, vanskjøtsel, feilaktig vedlikehold, eller bruk under unormale forhold
  5. Skader forårsaket av feil installasjon eller feil tilkobling til en ekstern enhet (skriver, optiske stasjonen, osv.)
  6. Skader påført under forhold maskinen ikke er laget for i henhold til brukermanualen.
  7. Skader fra bruk av deler som ikke produseres eller selges av ASUS
  8. Skade eller tap av programmer, data eller eksterne lagringsmedier, eller kostnader for reparasjon av dette
  9. Skader påført av tredjeparts programvare eller virus
  10. Konfigurasjon og support for programvare og maskinvare som ikke fulgte med når du kjøpte produktet.
  11. På grunn av tekniske begrensninger kan noen enheters kompatibilitet være uforenelige med dette produktet. Denne begrensningen forekommer på grunn av definerte standarder innen IT-bransjen, og er ikke spesifikke for ASUS maskiner.

 5. Før man ringer ASUS kundesenter
  • Sikkerhetskopier all personlig data og fjern konfidensiell informasjon på harddisken. ASUS og servicesenteret vil ikke være ansvarlige for tap av egne programmer, data eller informasjon.
  • Om du fikk en feilmelding, skriv det med i din feilbeskrivelse.
  • Finn ut hvilket operativsystem du bruker samt hvilken BIOS-versjon maskinen har.
  • Kontroller at du har din ASUS maskin sitt modellnavn, serienummer, kvittering med kjøpsdato og garantikort klart.
  • Vær i nærheten av den bærbare maskinen når du ringer.
  • Du vil bli bedt om å fremlegge bevis for kjøp før garantiservice kan utføres.
  • Om produktet er kvalifisert for service, må du kontakte ASUS for å arrangere dette. Dette gjelder så lenge maskinen er innenfor garanti. Du får så et RMA-nummer for reparasjon fra ASUS kundestøtte. Om produktet ankommer verkstedet uten RMA-nummer, vil produktet returneres uten forvarsel. ASUS er ikke ansvarlig for tap eller skade av produktet.

 6. Ytterligere informasjon for å ta vare på produktet:
  • Les og følg alle instruksjoner og sikkerhetsmessige forholdsregler inkludert i produktets brukermanual.
  • Når du plasserer den bærbare maskinen i en bæreveske, fjern alle kabler/adaptere som er koblet til. Unngå at tunge ting ligger i nærheten av maskinen for å unngå risiko for skade.
  • Batteriet bør lades helt ut og lades helt opp minst en gang per måned for at kapasiteten skal holdes ved like. Vennligst se brukerhåndboken for ytterligere informasjon.

 7. Lokal reparasjonsprosedyre