ASUS Reparationsförfrågan

Garantivilkor

 1. Allmänt
  ASUSTek Computer Inc garanterar att er ASUS-produkt är fri från fel i tillverkningen under den tidsperiod som står angiven på klisterlappen som sitter på undersidan utav er enhet. Exempelvis 12M betyder 12 månader och 24M betyder 24 månader garanti. Vänligen spara originalkvitto och garantisedel för eventuella garantiärenden. Garanti tiden för batterier är 12 månader för bärbara produkter och 6 månader för Eee PC produkter. Garantin täcker inte andra medföljande tillbehör som levererades tillsammans med er bärbara dator exempelvis väska, mus och övriga tillbehör.

  Om produkten slutar fungera under normalt och korrekt användande inom garantitiden kommer ASUS på eget bevåg, reparera eller byta ut de defekta delarna alternativt hela produkten mot motsvarande originaldelar. Om produkten är inom garantitiden kommer de utbytta defekta delarna att tillfalla ASUS. Alla delar som reparerats eller blivit utbytta av ASUS servicecenter kommer fortsätta att inneha garanti under produktens garantitid eller minst 3 månader.

  Vänligen behåll originalemballaget om ni eventuellt behöver returnera er bärbara dator för service. Originalemballaget ger ett bättre skydd för er produkt under transporten. ASUS ansvarar ej för skador som uppstår p.g.a. felaktig eller dålig paketering. Vänligen notera att er produkt inte returneras i samma kartong som den mottogs i. ASUS kommer att återställa mjukvaran till den ursprungliga som produkten levererades med om hårddisken byts ut. ASUS kan ej ansvara för den information som finns lagrad på produkten. Det åligger kunden att ombesörja eventuell backup.

  För icke-garantiärenden så förflyttas reparationshanteringen till servicepartner och kund.
  Ni kommer att få ett kostnadsförslag mailat till er från den servicepartner som skall reparerar er produkt innehållande pris samt vilka delar som behöver åtgärdas för att slutföra reparationen. Om ni inte besvarar detta mail inom 14 kalenderdagar från att det skickas ut första gången kommer er enhet att returneras i befintligt skick mot en faktura på frakt samt hantering. Denna faktura måste betalas inom 30 kalenderdagar. Tidsfristen kan variera beroende på reparationscenter. ASUS är inte inblandad i prissättningen för dessa ärenden. Var god och notera att reparationstiden för icke-garantiärenden är längre än vanligt. Vid ärenden som är insända av butik, förflyttas ansvaret för er produkt till den som sänt in enheten. Vid frågor vänligen kontakta ert inlämningsställe.

 2. Mjukvarusupport
  Er ASUS-produkt levereras med förinstallerad mjukvara. Om ni påträffar tekniska problem under användandet av ASUS-produkten rekommenderar vi att ni konsulterar användarmanualen eller ASUS hemsida för felsökning och felavhjälpning.

 3. TFT/LCD pixelgaranti
  Trots hårda kvalitetskontroller kan fel uppstå vid tillverkningen av thin film transistor- (TFT) och liquid crystal display- (LCD) skärmar. Dessa synliga fel påverkar varken funktion eller prestanda i er ASUS-produkt. ASUS erbjuder en garanti för er bärbara dators TFT/LCD-skärm om följande fel påträffas: a) Minst 3 ljusa eller 5 mörka pixlar b) 2 ljusa eller 2 mörka pixlar som ligger intill varandra c) 3 ljusa och/eller mörka pixlar inom 15mm Vänligen observera att en ljus pixel är en vit eller subpixel som alltid lyser mot en mörk bakgrund. En mörk pixel är ständigt svart oavsett bakgrund.

  Felsökning utförs bäst under följande förhållanden:
  • Undersökningen genomförs rakt framifrån med minst 30cm avstånd
  • Rumstemperatur mellan 20°C och 40°C
  • Ljussättning mellan 300 och 500 lux
  Dessa TFT/LCD:s garantivillkor är satta av paneltillverkaren. ASUS kan därför endast erbjuda begränsad utbytesservice.

 4. Undantag från begränsad garanti
  Garantin täcker inte följande:
  1. Om produkten har modifierats eller reparerats av icke auktoriserad tekniker.
  2. Produktens serienummer har förändrats eller förlorats
  3. Garantisigill har brutits eller ändrats.
  4. Skada som orsakats genom yttre påverkan, elektriskt fel, olycka, naturkatastrof, hanteringsfel eller användning under onormala förhålanden.
  5. Skada som orsakats genom felaktigt installerade tillbehör såsom skrivare, cd-läsare etc.
  6. Skada som orsakats av tillbehör som inte tillverkats av ASUS.
  7. Skador som orsakar förlust av program och/eller data sparad på produkten eller externa lagringsmedia eller kostnad för återställning av detta.
  8. Skador som orsakats av virus eller mjukvara från tredje part.
  9. Konfiguration och support av mjukvara och hårdvara som inte medföljer produkten.
  10. På grund av tekniska begränsningar kan vissa enheters kompatibilitet vara begränsad. Dessa begränsningar är normalt förekommande i hela IT-industrin och inte begränsade till ASUS produkter.

 5. Innan ni kontaktar ASUS Servicecenter
  • Säkerhetskopiera all personlig data och ta bort eventuellt konfidentiellt material från hårddisken. ASUS ansvarar inte för förlust av data eller filer i samband med reparation eller transport.
  • Om ni får ett felmeddelande, skriv ner detta felmeddelande för att kunna inkludera detta i felbeskrivningen.
  • Ta reda på vilket operativsystem och BIOS-version som din produkt har.
  • Ha alltid en kopia på modellnamn, serienummer, inköpskvitto med datum och garantisedel för din produkt redo
  • Om möjligt sitt gärna framför er bärbara dator och ha den påslagen.
  • För att kunna nyttja garantiservice kan ni komma att behöva uppvisa kvitto eller annat garantibevis.
  • Om produkten täcks av pickup-service måste ni kontakta ASUS för att kunna använda denna tjänst. RMA-nummer kommer utfärdas av ASUS kundtjänst som kvittens för ärendet. Om RMA-nummer saknas när produkten emottages returneras den omedelbart utan förvarning. ASUS ansvarar inte för förlust eller skador på produkten..

 6. Vidare information om hur ni bör ta hand om er produkt:
  • Läs noggrant igenom alla instruktioner och rekommendationer som finns i användarmanualen.
  • När ni placerar er bärbara dator i en datorväska, tag loss alla tillbehör såsom kablar, adapter etc. Tänk på att inte packa för mycket i väskan då detta kan orsaka tryckskador på produkten.
  • Ladda upp och ladda ur batteriet minst en gång i månaden för att bibehålla optimal kapacitet. Konsultera manualen för vidare hanteringsinstruktioner.

 7. Så här går ni till väga när ni upptäckt ett fel på er dator:

Hittade ni inte svaret?

Kontakta oss: